World News

Allah mai yadda yaso bidiyan wasu iyali masu kama daya kali bidiyan lallai idan kana duniya ba’a gama yi maka halitta ba…

Allah mai yadda yaso bidiyan wasu iyali masu kama daya kali bidiyan lallai idan kana duniya ba’a gama yi maka halitta ba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button