World News

Kamar na kashe kaina cewar wata mata Lallai ya kama ta jama’a mukalli bidiyan nan…

Kamar na kashe kaina cewar wata mata Lallai ya kama ta jama’a mukalli bidiyan nan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button