World News

Allah sarkin abun tausayi basu da kudi basu da inda zasu zau na kalli bidiyan dolane ka tausaya musu…

Allah sarkin abun tausayi basu da kudi basu da inda zasu zau na kalli bidiyan dolane ka tausaya musu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button