World News

Allah mai halittar bayinsa yadda yaso idan ka kalli bidiyan yaran nan kadai na kushe halittar kowa insha Allah kalli bidiyan…

Allah mai halittar bayinsa yadda yaso idan ka kalli bidiyan yaran nan kadai na kushe halittar kowa insha Allah kalli bidiyan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button