World News

Hakika malam ya Gama magana, “indai Kai mai neman arziki ne ya kamata ka kalli abinda malam yake fada”

Hakika malam ya Gama magana, “indai Kai mai neman arziki ne ya kamata ka kalli abinda malam yake fada” title da hoto daga zauren sunnah TV YouTube 👇👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button