World News

Abubuwa Biyar Da Yake Jawo Talauci Da Abubuwa Shida Da Talauci Yake Haifarwa lallai duk dan arewa ya kama ta yaji maganar malam…

Abubuwa Biyar Da Yake Jawo Talauci Da Abubuwa Shida Da Talauci Yake Haifarwa lallai duk dan arewa ya kama ta yaji maganar malam.

Abubuwa Biyar Da Yake Jawo Talauci Da Abubuwa Shida Da Talauci Yake Haifarwa lallai duk dan arewa ya kama ta yaji maganar malam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button