World News

Tofah_sarkin Kano yagoyi bayan fatawar junaiduakan idda_dakuma raddi akan bidi,antardamaulidi…

Tofah_sarkin Kano yagoyi bayan fatawar junaidu
akan idda_dakuma raddi akan bidi,antarda
maulidi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button