World News

Tirqashi; Bayan Su Umar Bush Sun Butulci Ibrahim Yanzu Haka Wata Gaskiya Ta Sake Bayya sabon balli yafito…

Tirqashi; Bayan Su Umar Bush Sun Butulci Ibrahim Yanzu Haka Wata Gaskiya Ta Sake Bayya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button