World News

Ikon Allah sai kallo na dade ina mamaki bayan na kalli bidiyan wannan ahlin shiga kaga bidiyan…

Ikon Allah sai kallo na dade ina mamaki bayan na kalli bidiyan wannan ahlin shiga kaga bidiyan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button