World News

Hanyar daina duk laifi da yazamar maka karfinkafa Prof mansur Isa yalwa…

Hanyar daina duk laifi da yazamar maka karfin
kafa Prof mansur Isa yalwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button