World News

Yaro Ɗan Baiwa Daga Jihar Kano Ya Girgiza Turawan Duniya, Inda Ya Ƙirƙiro Glass Da Zai Taimakawa Makafi Suyi Tafiya Ba Tare Da Ɗan Jagora Ba…

Yaro Ɗan Baiwa Daga Jihar Kano Ya Girgiza Turawan Duniya, Inda Ya Ƙirƙiro Glass Da Zai Taimakawa Makafi Suyi Tafiya Ba Tare Da Ɗan Jagora Ba…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button