World News

Innalillah wasu bayin Allah da suke chin gan yan dan kali Lallai bidiyan nan darasi ne kalli bidiyan…

Innalillah wasu bayin Allah da suke chin gan yan dan kali Lallai bidiyan nan darasi ne kalli bidiyan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button