World News

Yadda Mijin Mamata Yayi Mini Ciki Har Na Haihu, Ya Gudu Ba’asan Inda Yake Ba, Hira Da Yarinya Mai Buƙata Ta Musamman…

Yadda Mijin Mamata Yayi Mini Ciki Har Na Haihu, Ya Gudu Ba’asan Inda Yake Ba, Hira Da Yarinya Mai Buƙata Ta Musamman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button