World News

Tace Ko a aurar da ita Ga Wanda ta ke so ko ta shiga Duniya Mutum 4 na son Auren ta iyayan ta sun Hana ku kalli bidiyan anan…

Tace Ko a aurar da ita Ga Wanda ta ke so ko ta shiga
Duniya Mutum 4 na son Auren ta iyayan ta sun Hana ku kalli bidiyan anan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button