Uncategorized

Toh fa malam ya yi bayani a kan kalan mijin da mata suke burin aure, anya kana cikin su kuwa, shin kema haka burin naki yake?

Toh fa malam ya yi bayani a kan kalan mijin da mata suke burin aure, anya kana cikin su kuwa, shin kema haka burin naki yake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button