Uncategorized

Toh fa Ana wata ga wata, wai anfito da sabuwar hanyar yanka halattacce, shin ku meye raayinku a kan wannan abin?

Toh fa Ana wata ga wata, wai anfito da sabuwar hanyar yanka halattacce, shin ku meye raayinku a kan wannan abin?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button