Uncategorized

Dan Allah Tsaya Kaji Addu’oin da Ake A Ruku’u da Sujjada Duk Musulmi Ya Kamata Ya Iya karatun Su Sheikh Aminu Darauwa…

Dan Allah Tsaya Kaji Addu’oin da Ake A Ruku’u da Sujjada Duk Musulmi Ya Kamata Ya Iya karatun Su Sheikh Aminu Darauwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button