World News

Soyayya ruwan zuma waye yace muku So da kyau yake amfani kalli bidiyan nan sai ka karyata kanka da kanka…

Soyayya ruwan zuma waye yace muku So da kyau yake amfani kalli bidiyan nan sai ka karyata kan ka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button