World News

Mijinta ya makance kashi na fita a cikinta, ba kudin Aikin, ga rashin Ruwan nonon baiwa yaro, Al’umma kutai maka mata.

Mijinta ya makance kashi na fita a cikinta, ba kudin Aikin, ga rashin Ruwan nonon baiwa yaro, Al’umma kutai maka mata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button