Uncategorized

Kai kaga yadda akayi kasa kasa da wannan zakin a bainan jama’a, wato bahaushe yayi gaskiya, “Sarkin karfi baya ajki wa sarkin yawa”…

Kai kaga yadda akayi kasa kasa da wannan zakin a bainan jama’a, wato bahaushe yayi gaskiya, “Sarkin karfi baya ajki wa sarkin yawa”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button