Uncategorized

Inna Lillahi wa Ilahi Rajiuhn, Ubangiji Allah ya kara karemu daga tsautsayi, wannan giwa yayi barna…

Inna Lillahi wa Ilahi Rajiuhn, Ubangiji Allah ya kara karemu daga tsautsayi, wannan giwa yayi barna…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button