Uncategorized

Hakika malam ya Gama bayani a cikin wannan karatun da yayi, Fatan mu shine Allahbyasa muyi amfani da shi, Ameen ya hayyu ya qayyuhm.

Hakika malam ya Gama bayani a cikin wannan karatun da yayi, Fatan mu shine Allahbyasa muyi amfani da shi, Ameen ya hayyu ya qayyuhm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button