World News

Yadda Mukeyin Fashi Ga Wanda Duk Ya Karɓo Manyan Kuɗaɗe A Banki, Asirin Ɓarawon Da Ya Saci Naira Miliyan 3.5 Ya Tonu…

Yadda Mukeyin Fashi Ga Wanda Duk Ya Karɓo Manyan Kuɗaɗe A Banki, Asirin Ɓarawon Da Ya Saci Naira Miliyan 3.5 Ya Tonu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button