World News

Bidiyan wacca tafi kowa kan kanta a fadin duniya kamar yadda bidiyan nan ya nuna Allah mai iko…

Bidiyan wacca tafi kowa kan kanta a fafin duniya kamar yadda bidiyan nan ya nuna Allah mai iko…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button