World News

Ikon Allah sai kallo bidiyan wasu mutane da suke da kawuna 2 ya jijjiga Al’ummar duniya…

Ikon Allah sai kallo bidiyan wasu mutane da suke da kawuna 2 ya jijjiga Al’ummar duniya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button