Uncategorized

Daga karshe dai famtami ya war ware gaskiyar magana akan kudin da suka dan ganci mining jama’a Qurun kus zance yazo karshe…

Daga karshe dai famtami ya war ware gaskiyar magana akan kudin da suka dan ganci mining jama’a Qurun kus zance yazo karshe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button